Katie Peikes, Harvest Public Media

Katie Peikes, Harvest Public Media is Iowa Public Radio's agriculture reporter.